داداشیم
برگرد
پنجشنبه 14 دی 1391 :: نویسنده : فراموش شده
عکس های زیبای عاشقانهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

میشنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید،ب دار کشیده مرا بغض رفتنت!!!!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوستت دارم !

بهایش هم هر چه هست !

به روی چشمانم ...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مادر یک عمر، و نه فقط نُه ماه بار مرا به دوش کشید
حالا بی انصافیست تنها بگویم مادر “روز”ت مبارک!
مادر “عمرت” مبارکنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

در زندگی محتاج یک چیزم: خنده های مادرم.......نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مادران همیشه فرشته اند با همه بدی هایمان بازم مارا می بخشندنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یک روز کم است تا از زحماتت تشکر کنم برای تشکر از تو یک سال هم کم هست مادر...... روز مادر مبارک.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 31 فروردین 1393 :: نویسنده : فراموش شده
این روزها ...

تلخم ! 

تلخ ... 

تلخ می نویسم ... 

تلخ فکر می کنم ... 

این روزها ... 

دست برداشته ام از توجه بی وقفه به حضور آدم ها ...! 

پرهیز می کنم از ثبت وجودهایی که ماندگاری ندارند ! 

این روزها ... 

تلخ تر از همیشه ... 

از همه ی آدم ها بریده ام ! نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

وقتی نیستی نه فقط من... 

حتی توالی  فصل ها  هم،به هم می ریزد...همه بی تـــــو زمستانیمنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دل ـ ـش دل ن ب ـ ـو د که ، لام صــ ـ ب ژلـــ ـ ـه بو د ، 
بــ ـرا ه مـ ـه می لــر ز ید !
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 31 فروردین 1393 :: نویسنده : فراموش شده
آمدی جانم به قربانت ، ولی حالا چرا ؟
بی وفا ، بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا ؟
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا ؟
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست
من که یک امروز مهمان توام ، فردا چرا ؟
نازنینـــــــا ، ما به ناز تو جوانی داده ایم
دیگر اکنون با جوانان نازکن ، با ما چرا ؟
وه که با این عمر های کوته بی اعتبار
این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا ؟
آسمان چون جمع مشتاقان ، پریشان میکند
درشگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا ؟
شهریارا بی حبیب خود نمیکردی سفر
راه عشق است این یکی بی مونس و تنها چرا ؟
بی مونس و تنها چرا ؟
تنها چرا ؟
حالا چرا ؟نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 31 فروردین 1393 :: نویسنده : فراموش شده
میدانی...

بعضی ها را هر چقدر که بخوانی... خسته نمیشوی!

بعضی عا را هر چقدر گوش دهی... عادت نمیشوند!

بعضی ها هر چقدر تکرار شوند... باز بکرند و ناب!

دیده ای !

شنیده ای!

بعضی ها بی نهایتند!

مثل مادر.........................نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

از روزی میترسم ک وقتی بهم میگه

دوستت دارم

یاد تو بیوفتم!!!

♥ kHaS ♥
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 31 فروردین 1393 :: نویسنده : فراموش شده
ﻫﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﺑﻴﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﺩﺭﺩ ﺩﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ !
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ
ﺧﻮﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ !
ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪﻧﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ
ﮐﻨﻨﺪ !
ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺍﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !
ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻳﺸﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ
ﺑﺮﻭﺩ!!!
ﻣﻰ ﺷﻨﻮﻯ ??
ﺗﻪ ﺻﺪﺍﻳﺶ ،ﮔﺮﻳﻪ ﺍﻯ ﺑﻰ ﺻﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻳﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﺳﺎﺩﻩ ، ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺭﺍ
ﻣﻴﺸﻮﺩ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩ .
ﻧﮕﺎﻫﺶﮐﻦ ???
ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﺍﺳﺖ
ﻭﻟﻰ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ !!!.
ﭘﺪﺭﺕ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻴﺮ
ﺍﺳﺖ !!
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺟﺮ ﺯﻧﻰ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ
ﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺣﺮﻑ ﺑﺪ ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻠﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﮐﺴﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﻧﮑﺮﺩﻩ
ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰﺩﻩ
ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺭﺍ ﻧﺒﻮﺳﻴﺪﻩ
ﺍﻭ ﺑﺠﺎﻯ ﺑﻮﺳﻪ ﺳﻴﻠﻰ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﻳﺎﺩﺵ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮﺩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻯ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﺧﺘﺮﮎ ...
ﭘﺴﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯿﺸﮑﻨﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ...
ﺑﺪﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﮐﻰنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عشق فراموش کردن نیست بلکه بخشیدن است 
عشق گوش کردن نیست بلکه درك كردن است 
 عشق دیدن نیست بلکه احساس کردن است 
 عشق جا زدن و کنار کشیدن نیست بلکه صبر کردن و ادامه دادن استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 200 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ


خاکی خاکی ام..
چنان زمین خوردم که..
که تمام عمرباید خودرا بتکانم

مدیر وبلاگ : فراموش شده
مطالب اخیر
نویسندگان
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
////////////////////// ///////////// Online User//////////////////////////////////////////// ///////////////////// /////////////// //////////////////////